fbpx

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az
Objektív Fényképészeti kkt
1152 Budapest, Rákos út 86.
adószáma: 29354047-1-42
cégjegyzékszáma: Cg. 01-03-023753
mint szolgáltató (“Szolgáltató”)
által üzemeltetett ofelsege.hu webáruház
használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Objektív Fényképészeti kkt
A szolgáltató székhelye: 1152 Budapest, Rákos út 86.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: objektivfotostudio@gmail.com
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-03-023753
Adószáma: 29354047-1-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):
Telefonszámai: +36309428553

A tárhely-szolgáltató adatai: Linode LLC
249 Arch Street
Philadelphia, Pennsylvania 19106 linode.com

Alapvető rendelkezések
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire.
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
Az általunk készített fényképek szerzői jog alatt állnak. Az általunk végzett szolgáltatások ellenértéke nem tartalmazza a szerzői jog átruházását. Az általunk készült képeket jogunkban áll megtartani, illetve annak használatát digitális vagy papírképen darabáron értékesíteni. A szolgáltatáscsomagokban szereplő fizetett választott képeken kívüli további képeket is csak díjazás ellenében adunk át úgy, hogy szerzői jogunkat azok fölött fenntartjuk.
Adatkezelési szabályok
Adatkezelési szabályzatunk a fenykepesz.eu/at oldalon található.

Az ofelsege.hu webshopjában vásárolható termékekről:
A webshopban található termékek online rendelhetőek meg. A webshopban kizárólag olyan termékek vannak, amelyeket a megrendelő kiegészít egy saját maga által feltöltött fotóval. A fotó és a megrendelő által kiválasztott termék professzionális képszerkesztési eljárással elkészült montázs lesz. Ez a végső montázs termék kerül a megrendelőhöz. A weboldalon lévő összes termék ára fel van tüntetve. Ezek az árak bruttó árak, ezeket kell kifizetni. Nem rakódik rá plusz áfatartalom, cégünk alanyi adómentes kisadózó vállalkozás.
A webshopban cégünk részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.
A rendelés menete: A webáruházban lévő megvásárolható termékeket megtekintés után meg lehet rendelni. Egy fotó feltöltésével egészül ki a megrendelés. Értelemszerűen vásárlói kosár nyomásával az egy külön felületen, egy vásárlói kosárban jelenik meg. A vásárlói kosár üríthető, illetve módosítható. A végleges vásárlást külön gombbal lehet elindítani. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.) jól láthatóan a vevő rendelkezésére áll.

Fizetési lehetőségek

Bankkártyás fizetés:

Az online bankkártyás fizetések a Stripe bankrendszerén rendszerén keresztül valósulnak meg.
A Stripe az egyik legnagyobb nemzetközi kártyaelfogadó, MasterCard és Visa kártyával fizethetsz. A fizetési felület magyar nyelvű, nem navigál el az ofelsege.hu-ról, a kártyaadataid nem jutnak el hozzánk. A bankkártyás fizetés után számlát küldünk a megrendelésről.

Készpénzfizetés, utánvételes fizetés nem lehetséges.

Előre utalásos fizetés lehetséges,

ez választható is a pénztár oldalon.

Az elküldött megrendelésről számlát állítunk ki, eljuttatjuk a megrendelőnek.

A számla ellenértékének beérkezéséről értesítjük, a megrendelt termék elkészítését ezek után indítjuk el.

 

Szállítás
A webshopban lévő termékek a küldött és elfogadott fotó beépítésével készülnek el. Az elkészült termék kiszállítását a Magyar Posta végzi. A kosár oldalon bejelölheti a szállítási címet, illetve postapontot választhat. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni. Felhasználó sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!

Teljesítési határidő
Bankkártyás fizetés esetén, melyek a Barion rendszeren keresztül valósulnak meg, a teljesítési határidő azonnali.
Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót – általában – a termék átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolható, indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Ugyanezen jogszabály szerint azonban a fogyasztó nem gyakorolhatja ezen elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. A Szolgáltató által a jelen szerződés alapján előállított és eladott termék (egyedileg nyomtatott kép) ebbe a kategóriába tartozik, így a Szolgáltató – a jelen ÁSZF keretei között – kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a Megrendelőt a 14 napon belül gyakorolható, indokolás nélküli elállási jog nem illeti meg!

A már leadott megrendelésedet, amit ki is fizettél, a megrendeléstől számítva három órán belül visszamondhatod. A lap alján van a minta, mit küldj el az objektivfotostudio@gmail.com e-mail címre ebben az esetben. A befizetett pénzedet 72 órán belül visszatérítjük. Téves megrendelés esetén szintén három óra áll a rendelkezésedre, hogy rendeléseden módosíts!

.Garancia, jótállás
Termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk. Hibás terméket újra kidolgozunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés
1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.
Szolgáltató székhelye: 1152 Budapest, Rákos út 86. Szolgáltató állandó nyitvatartással rendelkezik, ez h-p: 10.00-17.30 közötti idő.
Vegyes rendelkezések
1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pestmegyei Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Felhasználó panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

  • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
  • Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
  • Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
  • Központi telefonszám: +36 1 459 4800
  • Faxszám: +36 1 210 4677
  • E-mail: nfh@nfh.hu

Budapest, 2021.03.01.

A már leadott megrendelésedet, amit ki is fizettél, három órán belül visszamondhatod. Itt a minta, mit küldj el az objektivfotostudio@gmail.com e-mail címre ebben az esetben. A befizetett pénzedet 72 órán belül visszatérítjük.

Elállási nyilatkozat (MINTA)
Alulírott, ___________________ ez úton nyilatkozom, hogy a ______________ megrendelésszámú, ____________-_____-_____-én a webáruházban vásárolt ____________________terméket nem kérem, illetve annak megérkezése után visszaküldöm, vásárlási szándékomtól ez úton elállok.

Értesítési telefonszámom: _____________________

Kelt, dátum, aláírás.